Laureaten

Vakgebied: Degeneratieve Neurologische Ziekten en Psychiatrie


Laureaten:

V. Timmermans (UA)


Jury:
 • C. Hock, Zürich
 • G. Martens, Nijmegen
 • P.N. Leigh, London


Inherited Peripheral neuropathies: identificatum of loci and genes through molecular genetic research.

Erfelijke aandoeningen van het perifeer zenuwstelsel vormen een complexe, klinische en genetische heterogene groep van neurologische ziekten bij de mens. De best gekende aandoening is de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT), gekenmerkt door een progressieve verzwakking en atrofie van de spieren in handen en voeten, en skeletfwijkingen zoals holvoeten. Sommige varianten van CMT kunnen een ernstige handicap veroorzaken op jonge leeftijden. Om tot een efficiënte diagnose en behandeling te komen gebruiken we een geïtegreerde strategie die vertrekt van de identificatie van het onderliggende genetisch defect. Dit vormt het startpunt van celbiologische studies die leiden tot inzichten in de pathomechanismen van deze aandoeningen. Het huidig onderzoek concentreert zich in de hoofdzaak op genen die recent werden geïdentificeerd in ons laboratorium.

Vakgebied: Neurologische Degeneratieve Aandoeningen


Laureaten:

W. Annaert

B. De Strooper


Jury:
 • L. Buée, Lille
 • C.G. Dotti, Orbassano
 • C. Hoeck, Zürich
 • G. MArtens, Nijmegen


The secretases: their role in the pathophysiology of Alzheimer's disease and evaluation as therapeutics targets.

Wij hebben ons verder toegelgd op de studie van de verschillende secretasen die een rol spelen in de productie van het amyloïde β peptide in de ziekte van Alzhimer. Grote vooruitgang werd gemaakt in de structuur-functie analyse en in het verdere begrip van de fysiologie van deze proteasen.

Vakgebied: Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie


Laureaten:

I.P.Delaere (KU Leuven)


Jury:
 • L.J. Hoeve, Rotterdam
 • F. Van Eecklo, Lille
 • P. Howard, Southampton


Experimental Laryngotracheale reconstruction from bench to bedside

Sinds de toekenning van de A. Faesprijs ('Herstel van Larynx en Trachea") werden de experimenteel ontwikkelde hersteltechnieken van de larynx verder geïmplementeerd in de kliniek. Andere vooraanstaande centra (o.a. New York, Toronto, Heidelberg) gebruiken de nieuwe hersteltechniek. Twee Engelstalige tekstboeken en verschillende publicaties verschenen sindsdienin verband met het onderwerp.

Vakgebied: Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie


Laureaten:

M.Jorissen (KU Leuven)


Jury:
 • L. Luxon, London
 • A. Rees, Newcastle
 • G. Smoorenburg, Utrecht
 • P. van den Broeck, Nijmegen


Possibilities and advantages of ciliogenesis in vitro for ciliary diagnosis: normal cilia, secondary abnormalities and primary ciliary dyskinesia

Sinds het toekennen van de Antoine Faesprijs zijn een aantal samenwerkingsverbanden afgesloten met buitenlandse onderzoekscentra in het kader van het opsporen van de juiste oorzaak (genetische afwijkingen) van primaire ciliaire dyskinesie. Daarnaast is bijkomend onderzoek gestart naar de afwijkende slagpatronen van de trilharen bij primaire ciliaire dyskinesie. Tenslotte werd bij een anatal personen de diagnose van primaire ciliaire dyskinesie gesteld en is de waarde van nasaal NO meting in de screening beter gedefinieerd.

Vakgebied: Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halschirurgie


Laureaten:

P. van de Heyning

G.Van Camp


Jury:
 • C. Cremers, Nijmegen
 • H.J. Hordijk, Utrecht
 • L. Luxon, London
 • A. Munnich, Paris


Nonsyndromic hereditary hearing impairment

Sind het toekennen van de Antoine Faesprijs voor de periode 1996-1997 heeft het laboratorium van Prof. G. Van Camp additionele resultaten geboekt op het vlak van erfelijke slechthorendheid. Meerdere genen werden gelocaliseerd en geïdentificeerd voor verschillende vormen van slechthorendheid, waaronder congenitale doofheid, progressieve slechthorendheid met late aanvangsleeftijd, de ziekte van Menière enb otosclerose. De eerste resultaten werden ok geboekt rond de functionele studie van deze genen, het maken en bestuderen van muismodellen en complexe vormen van slechthorendheid zoals ouderdomsdoofheid.