Raad van Bestuur

Voorzitter

Meester Alois Van den Bossche
erenotaris te Vorselaar, ere-plaatsvervangend raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen

Secretaris - Penningmeester

De Heer Jef Van den Bergh

Leden:

  • Dr. Jaak Gielen
  • Prof. Dr. Evelien Gielen
  • Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar
Wetenschappelijke adviescommissie

  • Em. Prof. Dr. Roger Bouillon, KULeuven : co÷rdinator
  • Prof. Dr. Anne De Paepe, UGent
  • Em. Prof. Dr. Arnold Herman, UAntwerpen

 

Ere-coördinator wetenschappelijk prijs

  • Em. Prof. Dr. Marc VerstraeteIn Memoriam